13 de novembre 2007

Hi ha coses q fan por...

doncs aixo...

Tocant coses del Virtual Box, he "aconseguit" aquest efecte, les finestres (programes o el q sigui) de la maquina virtual, al nostre escritori com si fosin programes natius... wuaaaaala...