21 de febrer 2010

Tetrominó

És molt curiósa la informació del Tetris que hi ha la wikipedia.
Trobes que fins i tot a les figures del tetris se les ha batejat com a Tetrominó.

I fins i tot hi ha la lletra original de la música del Tetris que s'anomena Korobéiniki i la seva traducció al castellà.